V osrednjeslovenski statistični regiji je v 2016 živela četrtina prebivalcev Slovenije (26 %). Povprečna starost prebivalcev je bila tukaj najnižja (41,5 leta). Gostota prebivalstva je bila tukaj največja (231 prebivalcev na km2). Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila tukaj najvišja (30,1 leta). 8 od 10 otrok, starih 1–5 let, je bilo vključenih v vrtce. Po deležu prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (bilo jih je več kot tretjino) je bila ta regija prva med preostalimi. Prebivalci te regije so poleg prebivalcev gorenjske regije ocenili zadovoljstvo s svojim življenjem z najvišjo povprečno oceno (7,3 od 10). Stopnja brezposelnosti (6,5 %) je bila tukaj nižja od slovenskega povprečja. Velika večina delovno aktivnih prebivalcev te regije je tudi delala v tej regiji (91 %). Po višini povprečne mesečna neto plače zaposlenih v tej regiji je bila ta regija prva od dvanajstih (1.118 EUR).

Osrednjeslovenska statistična regija je ustvarila skoraj 37 % nacionalnega BDP oz. več kot 27.600 EUR na prebivalca. Ta regija je bila prva po številu podjetij (tukaj je bila tretjina vseh podjetij v Sloveniji) in tudi delež hitrorastočih podjetij je bil tukaj največji (32 %; v njih je delalo skoraj 23.600 oseb). Prebivalci te regije so vozili povprečno najmlajše osebne avtomobile (9,3 leta). 95 % stanovanj v tej regiji je imelo primerno ogrevanje in dovolj svetlobe. Število prenočitev turistov sicer v tej regiji ni bilo najvišje, bilo pa je med njimi največ prenočitev tujih gostov, 94 %.