V tej statistični regiji je v 2016 živelo 7 % prebivalcev Slovenije. Delež 0–14 let starih prebivalcev je bil tukaj eden najvišjih (15,8 %) in enak deležema najmlajših prebivalcev v gorenjski in osrednjeslovenski regiji. V tej regiji se je rodilo največ otrok na 1.000 prebivalcev (11,1), povprečna starost matere ob prvem porodu (28,4 leta) pa je bila ena najnižjih med regijami. Tukaj je bilo obsojenih največ oseb na 1.000 prebivalcev (5,4). V regiji je bilo 38 študentov na 1.000 prebivalcev (38); 67 % teh študentov je študirala v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja brezposelnosti (8,1 %) je bila tukaj nekoliko višja od povprečja v Sloveniji (8,0 %).

Povprečna mesečna neto plača je bila v 2016 v jugovzhodni Sloveniji (1.036 EUR) poleg tiste v osrednjeslovenski edina, ki je bila višja od slovenskega povprečja. Skoraj četrtina delovno aktivnih prebivalcev je delala zunaj regije svojega prebivališča, največ jih je odhajalo na delo v osrednjeslovensko statistično regijo. BDP na prebivalca je bil tretji najvišji v Sloveniji (18.604 EUR), industrija pa je prispevala največji delež k regionalni bruto dodani vrednosti (50 %). Delež gospodinjstev, ki živijo v slabih stanovanjskih razmerah, je tretji najnižji med regijami (21 %). V 2016 so v tej regiji našteli nekaj več kot 400.700 prenočitev turistov; po deležu prenočitev tujih turistov (38 %) se je ta regija uvrstila na zadnje mesto. V tej regiji sta nastala povprečno 402 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; 60 % so jih zbrali ločeno. Delež odpadne vode, ki je bila pred izpustom iz javne kanalizacije prečiščena, je bil v tej regiji najmanjši (31 %).