V zasavski statistični regiji so v 2016 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Delež 0–14 let starih prebivalcev je znašal 14 %, delež 80 in več let starih prebivalcev pa 5 %. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–0,7), prav tako selitveni prirast na 1.000 prebivalcev (–1,4). Prebivalci te regije so svoje zadovoljstvo z življenjem ocenili s povprečno oceno 7,0 od 10. Od oseb, ki so v 2016 v tej regiji umrle, jih je 20 % umrlo pred 65. letom. Delež otrok, vključenih v vrtce, je bil tukaj eden najmanjših (75 % otrok ustrezne starosti). Stopnja brezposelnosti je bila tukaj druga najvišja med regijami (10,8 %). Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (50 %); velika večina teh oseb je delala v osrednjeslovenski statistični regiji.

BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (10.440 EUR). V tej regiji je delovalo malo več kot 3.900 podjetij, povprečni prihodek podjetja na osebo, ki je delala v njem, je bil tukaj najnižji med regijami (71.600 EUR). Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo prav tako najnižje (491), povprečna starost avtomobilov pa je bila 10 let. Regija ni bila izrazito turistična; zabeleženih je bilo več kot 5.200 prenočitev tujih in nekaj več kot 2.500 prenočitev domačih turistov. V tej regiji je v 2016 nastalo najmanj komunalnih odpadkov v Sloveniji (329 kg na prebivalca); 60 % komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno, kar je bilo nekoliko manj od državnega povprečja (67 %). Prečistili pa so največji delež odpadne vode, preden je bila ta izpuščena iz javne kanalizacije (97 %).