V goriški statistični regiji je v 2016 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Bila je edina regija, v kateri je bilo število moških približno enako številu žensk (žensk je bilo 9 manj kot moških). Regija je bila prva po deležu 80 ali več let starih prebivalcev (6 %). Naravni in selitveni prirast sta bila negativna; skupno se je število prebivalcev v 2016 glede na 2015 zmanjšalo za 265. Na 1.000 prebivalcev je bilo 41 študentov, kar je bilo največ med vsemi regijami. Stopnja brezposelnosti v tej regiji je bila nižja od slovenskega povprečja in druga najnižja (7,1 %). Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 15 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar ni veliko, saj je nižjo vrednost tega podatka imela le še osrednjeslovenska statistična regija (9 %).

V 2016 je bila ta regija četrta po deležu dokončanih stanovanj (48 %). Tukaj so v 2016 našteli nekaj več kot 773.200 prenočitev turistov; 78 % so jih ustvarili tuji turisti, med temi pa največ italijanski turisti. V 2016 je tukaj nastalo je 514 kg odpadkov na prebivalca, kar je 38 kg več od slovenskega povprečja; ločeno zbranih je bilo 64 % komunalnih odpadkov. Gospodinjstvom v tej regiji je bilo dobavljene iz javnega vodovoda 40,2 m3 vode na prebivalca. Po deležu odpadne vode, ki je bila pred izpustom iz javne kanalizacije prečiščena (ta je znašal 67 %), je bila ta regija med zadnjimi. Po številu avtomobilov na 1.000 prebivalcev (589) pa je bila ta regija prva; prva je bila tudi po njihovi najvišji povprečni starosti (11,1 leta).