V pomurski statistični regiji je v 2016 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najnižjem naravnem prirastu (–3,5 na 1.000 prebivalcev) in najmanjšem deležu tujih državljanov med prebivalci (1,5 %). Povprečna starost prebivalcev je bila 44,5 leta, kar je največ med vsemi statističnimi regijami. Število študentov na 1.000 prebivalcev (33) je bilo v tej regiji nižje od slovenskega povprečja; število študentk na 100 študentov pa je bilo tu najvišje (152 študentk na 100 študentov). Stopnja brezposelnosti je bila v 2016 10,8-odstotna, še višja je bila samo med ženskami, 14,2-odstotna. Povprečna mesečna neto plača v 2016 je bila v tej regiji tretja najnižja med regijami (940 EUR). 7 % gospodinjstev v tej regiji je prejemalo materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij; delež takih gospodinjstev je bil enak v koroški (7 %), še višji pa v zasavski regiji (9 %).

V pomurski statistični regiji je bilo ustvarjenega 3,8 % nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je tukaj znašal 13.232 EUR (slovensko povprečje je bilo 19.576 EUR na prebivalca). V regiji je delovalo blizu 8.000 podjetij, v njih pa so delale povprečno po 4 osebe. Regija je izstopala tudi po številu traktorjev, v 2016 jih je bilo 13 na 100 prebivalcev (slovensko povprečje je bilo 5 traktorjev na 100 prebivalcev). V tej statistični regiji je bilo v 2016 na voljo nekaj več kot 7.100 turističnih ležišč, od tega polovica v hotelih in podobnih nastanitvah. V tukajšnjih turističnih nastanitvenih objektih je bilo ustvarjenih 9 % vseh turističnih prenočitev, od tega je bilo 58 % prenočitev domačih turistov.