Podatki za leto 2016 Regija Slovenija
Površina km22.33420.273
Število prebivalcev537.8932.064.241
Število zaposlenih oseb283.845824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.118,061.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)45.134.70298.573.630
Število moških263.1491.023.872
Število žensk274.7441.040.369
Naravni prirast1.438656
Skupni prirast2.6411.707
Število vrtcev263946
Število otrok v vrtcih26.03486.284
Število učencev v osnovnih šolah48.060174.996
Število dijakov (po prebivališču)18.58974.021
Število študentov (po prebivališču)21.05179.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
224.104824.485
Število samozaposlenih oseb
23.37387.108
Število registriranih brezposelnih oseb
24.845103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.751,431.584,66
Število podjetij65.412196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
214.731845.415
Število osebnih avtomobilov
281.6451.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
204.403715.826
Število prihodov turistov820.6214.317.504
Število prenočitev turistov1.498.44711.179.879
Izvoz blaga (mio. EUR)6.41322.023
Uvoz blaga (mio. EUR)10.41022.124
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)163.750,17504.985,20
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)97.721,26212.172,84
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)2.330.7494.970.859
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)14.87240.418