Podatki za leto 2016 Regija Slovenija
Površina km248520.273
Število prebivalcev57.4662.064.241
Število zaposlenih oseb13.797824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)932,601.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.007.41698.573.630
Število moških28.3241.023.872
Število žensk29.1421.040.369
Naravni prirast-43656
Skupni prirast-1231.707
Število vrtcev25946
Število otrok v vrtcih2.13186.284
Število učencev v osnovnih šolah4.468174.996
Število dijakov (po prebivališču)2.02674.021
Število študentov (po prebivališču)2.06979.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
22.412824.485
Število samozaposlenih oseb
1.93387.108
Število registriranih brezposelnih oseb
3.585103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.410,341.584,66
Število podjetij3.916196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
23.875845.415
Število osebnih avtomobilov
28.1061.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
13.437715.826
Število prihodov turistov2.8724.317.504
Število prenočitev turistov7.74611.179.879
Izvoz blaga (mio. EUR)25822.023
Uvoz blaga (mio. EUR)16522.124
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)4.055,27504.985,20
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)1.585,48212.172,84
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)52.8774.970.859
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)60040.418