Podatki za leto 2016 Regija Slovenija
Površina km22.30120.273
Število prebivalcev254.8242.064.241
Število zaposlenih oseb99.041824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)954,441.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.600.90698.573.630
Število moških127.5981.023.872
Število žensk127.2261.040.369
Naravni prirast57656
Skupni prirast4371.707
Število vrtcev117946
Število otrok v vrtcih10.58886.284
Število učencev v osnovnih šolah22.142174.996
Število dijakov (po prebivališču)9.54374.021
Število študentov (po prebivališču)9.67379.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
102.769824.485
Število samozaposlenih oseb
10.87987.108
Število registriranih brezposelnih oseb
14.479103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.445,361.584,66
Število podjetij21.490196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
100.362845.415
Število osebnih avtomobilov
133.3161.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
79.788715.826
Število prihodov turistov426.3854.317.504
Število prenočitev turistov1.464.60111.179.879
Izvoz blaga (mio. EUR)2.54922.023
Uvoz blaga (mio. EUR)1.97122.124
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)57.193,90504.985,20
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)18.965,23212.172,84
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)504.8874.970.859
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)4.58940.418