Podatki za leto 2016 Regija Slovenija
Površina km22.17020.273
Število prebivalcev321.4932.064.241
Število zaposlenih oseb115.905824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)955,441.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.451.38298.573.630
Število moških159.6901.023.872
Število žensk161.8031.040.369
Naravni prirast-458656
Skupni prirast-5011.707
Število vrtcev130946
Število otrok v vrtcih11.94986.284
Število učencev v osnovnih šolah25.011174.996
Število dijakov (po prebivališču)10.57674.021
Število študentov (po prebivališču)10.88979.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
120.480824.485
Število samozaposlenih oseb
12.56387.108
Število registriranih brezposelnih oseb
17.149103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.449,991.584,66
Število podjetij26.125196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
136.672845.415
Število osebnih avtomobilov
166.3361.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
109.510715.826
Število prihodov turistov276.0974.317.504
Število prenočitev turistov579.78211.179.879
Izvoz blaga (mio. EUR)2.51222.023
Uvoz blaga (mio. EUR)2.04622.124
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)83.151,47504.985,20
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)12.171,25212.172,84
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)461.0554.970.859
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)5.17040.418