Podatki za leto 2016 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev117.9312.064.241
Število zaposlenih oseb44.716824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.006,551.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)4.122.75398.573.630
Število moških58.9701.023.872
Število žensk58.9611.040.369
Naravni prirast-181656
Skupni prirast-3201.707
Število vrtcev57946
Število otrok v vrtcih4.62086.284
Število učencev v osnovnih šolah9.730174.996
Število dijakov (po prebivališču)4.27974.021
Število študentov (po prebivališču)4.81079.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
46.733824.485
Število samozaposlenih oseb
5.85287.108
Število registriranih brezposelnih oseb
4.408103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.523,531.584,66
Število podjetij11.705196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
50.550845.415
Število osebnih avtomobilov
69.3861.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
45.440715.826
Število prihodov turistov340.8464.317.504
Število prenočitev turistov773.24611.179.879
Izvoz blaga (mio. EUR)1.30922.023
Uvoz blaga (mio. EUR)96022.124
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)20.708504.985,20
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)9.460,33212.172,84
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)182.4024.970.859
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)2.11940.418