Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km277,6020.273
Število prebivalcev16.1232.064.241
Število zaposlenih oseb4.128824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)973,111.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)438.20898.573.630
Število moških7.9541.023.872
Število žensk8.1691.040.369
Naravni prirast22656
Skupni prirast2041.707
Število vrtcev8946
Število otrok v vrtcih73386.284
Število učencev v osnovnih šolah1.490176.898
Število dijakov (po prebivališču)59374.021
Število študentov (po prebivališču)72779.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.739824.485
Število samozaposlenih oseb
63486.684
Število registriranih brezposelnih oseb
622103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.477,201.584,66
Število podjetij1.545196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.821845.415
Število osebnih avtomobilov
8.6261.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.232715.826