Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2147,5020.273
Število prebivalcev110.5432.064.241
Število zaposlenih oseb57.119824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)997,251.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.332.57798.573.630
Število moških54.0881.023.872
Število žensk56.4551.040.369
Naravni prirast-266656
Skupni prirast-7491.707
Število vrtcev45946
Število otrok v vrtcih4.15586.284
Število učencev v osnovnih šolah8.216176.898
Število dijakov (po prebivališču)2.96574.021
Število študentov (po prebivališču)3.52279.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
38.667824.485
Število samozaposlenih oseb
3.68486.684
Število registriranih brezposelnih oseb
7.304103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.525,641.584,66
Število podjetij11.084196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
52.315845.415
Število osebnih avtomobilov
52.5881.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
48.769715.826