Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2109,5020.273
Število prebivalcev1.4902.064.241
Število zaposlenih oseb403824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)844,641.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)34.44398.573.630
Število moških7541.023.872
Število žensk7361.040.369
Naravni prirast4656
Skupni prirast-51.707
Število vrtcev1946
Število otrok v vrtcih4386.284
Število učencev v osnovnih šolah155176.898
Število dijakov (po prebivališču)5974.021
Število študentov (po prebivališču)6979.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
590824.485
Število samozaposlenih oseb
15086.684
Število registriranih brezposelnih oseb
72103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.237,591.584,66
Število podjetij177196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
593845.415
Število osebnih avtomobilov
8101.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
282715.826