Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km21120.273
Število prebivalcev3.6112.064.241
Število zaposlenih oseb569824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)908,441.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)33.11298.573.630
Število moških1.8111.023.872
Število žensk1.8001.040.369
Naravni prirast12656
Skupni prirast451.707
Število vrtcev3946
Število otrok v vrtcih20286.284
Število učencev v osnovnih šolah424176.898
Število dijakov (po prebivališču)14274.021
Število študentov (po prebivališču)16579.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.484824.485
Število samozaposlenih oseb
14886.684
Število registriranih brezposelnih oseb
130103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.368,421.584,66
Število podjetij377196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.211845.415
Število osebnih avtomobilov
2.0911.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.454715.826