Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km227520.273
Število prebivalcev288.1792.064.241
Število zaposlenih oseb213.634824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.159,831.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)37.349.46998.573.630
Število moških138.8561.023.872
Število žensk149.3231.040.369
Naravni prirast626656
Skupni prirast6071.707
Število vrtcev128946
Število otrok v vrtcih13.82386.284
Število učencev v osnovnih šolah23.686176.898
Število dijakov (po prebivališču)8.54374.021
Število študentov (po prebivališču)10.81479.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
116.860824.485
Število samozaposlenih oseb
12.00386.684
Število registriranih brezposelnih oseb
15.219103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.828,601.584,66
Število podjetij41.828196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
126.938845.415
Število osebnih avtomobilov
147.7381.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
119.268715.826