Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km256,1020.273
Število prebivalcev6392.064.241
Število zaposlenih oseb146824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)934,611.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.55998.573.630
Število moških3431.023.872
Število žensk2961.040.369
Naravni prirast-13656
Skupni prirast-11.707
Število vrtcev1946
Število otrok v vrtcih1086.284
Število učencev v osnovnih šolah52176.898
Število dijakov (po prebivališču)1574.021
Število študentov (po prebivališču)1579.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
222824.485
Število samozaposlenih oseb
2086.684
Število registriranih brezposelnih oseb
38103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.399,681.584,66
Število podjetij58196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
615845.415
Število osebnih avtomobilov
3331.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
167715.826