Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2265,6020.273
Število prebivalcev29.4072.064.241
Število zaposlenih oseb7.844824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)948,701.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)677.53398.573.630
Število moških14.4721.023.872
Število žensk14.9351.040.369
Naravni prirast60656
Skupni prirast511.707
Število vrtcev19946
Število otrok v vrtcih1.37586.284
Število učencev v osnovnih šolah2.818176.898
Število dijakov (po prebivališču)1.11074.021
Število študentov (po prebivališču)1.05879.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
12.512824.485
Število samozaposlenih oseb
1.23386.684
Število registriranih brezposelnih oseb
1.156103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.435,411.584,66
Število podjetij2.586196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.482845.415
Število osebnih avtomobilov
15.4101.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
11.311715.826