Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km268,8020.273
Število prebivalcev6182.064.241
Število zaposlenih oseb114824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)925,391.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.71398.573.630
Število moških3051.023.872
Število žensk3131.040.369
Naravni prirast3656
Skupni prirast11.707
Število vrtcev946
Število otrok v vrtcih86.284
Število učencev v osnovnih šolah31176.898
Število dijakov (po prebivališču)2474.021
Število študentov (po prebivališču)1979.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
248824.485
Število samozaposlenih oseb
3986.684
Število registriranih brezposelnih oseb
17103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.389,351.584,66
Število podjetij72196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
357845.415
Število osebnih avtomobilov
3721.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
359715.826