Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km275,8020.273
Število prebivalcev20.7132.064.241
Število zaposlenih oseb6.569824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.036,171.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)794.88598.573.630
Število moških10.3621.023.872
Število žensk10.3511.040.369
Naravni prirast-3656
Skupni prirast-1071.707
Število vrtcev7946
Število otrok v vrtcih64386.284
Število učencev v osnovnih šolah1.733176.898
Število dijakov (po prebivališču)64174.021
Število študentov (po prebivališču)60879.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
8.320824.485
Število samozaposlenih oseb
44086.684
Število registriranih brezposelnih oseb
773103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.593,651.584,66
Število podjetij1.216196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
8.529845.415
Število osebnih avtomobilov
9.7731.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
7.038715.826