Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2194,9020.273
Število prebivalcev4.3692.064.241
Število zaposlenih oseb1.537824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)921,041.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)133.52198.573.630
Število moških2.1931.023.872
Število žensk2.1761.040.369
Naravni prirast11656
Skupni prirast51.707
Število vrtcev2946
Število otrok v vrtcih15686.284
Število učencev v osnovnih šolah299176.898
Število dijakov (po prebivališču)14174.021
Število študentov (po prebivališču)13879.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.788824.485
Število samozaposlenih oseb
19386.684
Število registriranih brezposelnih oseb
178103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.381,261.584,66
Število podjetij424196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.240845.415
Število osebnih avtomobilov
2.7351.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.219715.826