Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2153,3020.273
Število prebivalcev7.4812.064.241
Število zaposlenih oseb1.666824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.009,011.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)108.82398.573.630
Število moških3.7541.023.872
Število žensk3.7271.040.369
Naravni prirast69656
Skupni prirast701.707
Število vrtcev5946
Število otrok v vrtcih40486.284
Število učencev v osnovnih šolah956176.898
Število dijakov (po prebivališču)39674.021
Število študentov (po prebivališču)35179.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.207824.485
Število samozaposlenih oseb
40386.684
Število registriranih brezposelnih oseb
147103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.530,871.584,66
Število podjetij639196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.566845.415
Število osebnih avtomobilov
4.1491.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.113715.826