Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2147,1020.273
Število prebivalcev16.6552.064.241
Število zaposlenih oseb4.156824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)891,491.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)329.64798.573.630
Število moških8.2131.023.872
Število žensk8.4421.040.369
Naravni prirast18656
Skupni prirast-751.707
Število vrtcev5946
Število otrok v vrtcih62786.284
Število učencev v osnovnih šolah1.437176.898
Število dijakov (po prebivališču)62674.021
Število študentov (po prebivališču)65879.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.722824.485
Število samozaposlenih oseb
62686.684
Število registriranih brezposelnih oseb
901103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.347,231.584,66
Število podjetij1.152196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
6.237845.415
Število osebnih avtomobilov
8.4241.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.897715.826