Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km224,5020.273
Število prebivalcev2.0432.064.241
Število zaposlenih oseb361824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)957,311.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)15.16698.573.630
Število moških1.0741.023.872
Število žensk9691.040.369
Naravni prirast14656
Skupni prirast311.707
Število vrtcev1946
Število otrok v vrtcih9186.284
Število učencev v osnovnih šolah173176.898
Število dijakov (po prebivališču)8874.021
Število študentov (po prebivališču)6379.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
846824.485
Število samozaposlenih oseb
12286.684
Število registriranih brezposelnih oseb
70103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.430,791.584,66
Število podjetij108196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
848845.415
Število osebnih avtomobilov
1.1401.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
517715.826