Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km283,5020.273
Število prebivalcev32.8252.064.241
Število zaposlenih oseb15.919824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)984,421.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.411.66898.573.630
Število moških16.6281.023.872
Število žensk16.1971.040.369
Naravni prirast43656
Skupni prirast-301.707
Število vrtcev12946
Število otrok v vrtcih1.36786.284
Število učencev v osnovnih šolah2.843176.898
Število dijakov (po prebivališču)1.12574.021
Število študentov (po prebivališču)1.12679.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
13.034824.485
Število samozaposlenih oseb
89886.684
Število registriranih brezposelnih oseb
1.839103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.497,021.584,66
Število podjetij2.243196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
12.132845.415
Število osebnih avtomobilov
15.8311.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
10.897715.826