Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km243,3020.273
Število prebivalcev10.7932.064.241
Število zaposlenih oseb2.485824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)878,031.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)239.35898.573.630
Število moških5.3811.023.872
Število žensk5.4121.040.369
Naravni prirast53656
Skupni prirast2951.707
Število vrtcev6946
Število otrok v vrtcih44586.284
Število učencev v osnovnih šolah1.068176.898
Število dijakov (po prebivališču)41474.021
Število študentov (po prebivališču)47179.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.603824.485
Število samozaposlenih oseb
42986.684
Število registriranih brezposelnih oseb
408103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.305,871.584,66
Število podjetij1.005196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.800845.415
Število osebnih avtomobilov
5.5241.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.185715.826