Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km230,6020.273
Število prebivalcev1.7922.064.241
Število zaposlenih oseb315824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)895,361.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)11.60898.573.630
Število moških8761.023.872
Število žensk9161.040.369
Naravni prirast-10656
Skupni prirast-191.707
Število vrtcev1946
Število otrok v vrtcih5986.284
Število učencev v osnovnih šolah130176.898
Število dijakov (po prebivališču)5674.021
Število študentov (po prebivališču)7679.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
555824.485
Število samozaposlenih oseb
11286.684
Število registriranih brezposelnih oseb
152103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.319,861.584,66
Število podjetij133196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
794845.415
Število osebnih avtomobilov
1.0211.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
429715.826