Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km209,8020.273
Število prebivalcev1.2932.064.241
Število zaposlenih oseb188824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)931,801.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.83998.573.630
Število moških6531.023.872
Število žensk6401.040.369
Naravni prirast2656
Skupni prirast111.707
Število vrtcev1946
Število otrok v vrtcih4686.284
Število učencev v osnovnih šolah98176.898
Število dijakov (po prebivališču)4074.021
Število študentov (po prebivališču)3579.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
457824.485
Število samozaposlenih oseb
5786.684
Število registriranih brezposelnih oseb
63103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.390,051.584,66
Število podjetij62196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
471845.415
Število osebnih avtomobilov
6761.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
225715.826