Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km263,4020.273
Število prebivalcev11.3212.064.241
Število zaposlenih oseb5.005824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.058,491.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)522.72398.573.630
Število moških5.7201.023.872
Število žensk5.6011.040.369
Naravni prirast2656
Skupni prirast-391.707
Število vrtcev4946
Število otrok v vrtcih38986.284
Število učencev v osnovnih šolah923176.898
Število dijakov (po prebivališču)39074.021
Število študentov (po prebivališču)45279.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.400824.485
Število samozaposlenih oseb
35786.684
Število registriranih brezposelnih oseb
511103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.627,131.584,66
Število podjetij877196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.518845.415
Število osebnih avtomobilov
5.7641.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.027715.826