Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km28720.273
Število prebivalcev3.5922.064.241
Število zaposlenih oseb728824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)925,361.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)45.37898.573.630
Število moških1.7471.023.872
Število žensk1.8451.040.369
Naravni prirast-36656
Skupni prirast151.707
Število vrtcev2946
Število otrok v vrtcih16886.284
Število učencev v osnovnih šolah386176.898
Število dijakov (po prebivališču)15274.021
Število študentov (po prebivališču)15879.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.533824.485
Število samozaposlenih oseb
19386.684
Število registriranih brezposelnih oseb
85103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.379,081.584,66
Število podjetij334196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.305845.415
Število osebnih avtomobilov
1.9291.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.710715.826