Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2103,9020.273
Število prebivalcev2.3652.064.241
Število zaposlenih oseb444824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)870,011.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)56.62098.573.630
Število moških1.2261.023.872
Število žensk1.1391.040.369
Naravni prirast-7656
Skupni prirast-71.707
Število vrtcev2946
Število otrok v vrtcih5486.284
Število učencev v osnovnih šolah171176.898
Število dijakov (po prebivališču)7474.021
Število študentov (po prebivališču)6279.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
827824.485
Število samozaposlenih oseb
12686.684
Število registriranih brezposelnih oseb
122103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.296,211.584,66
Število podjetij152196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.027845.415
Število osebnih avtomobilov
1.2911.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
629715.826