Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km236,2020.273
Število prebivalcev3702.064.241
Število zaposlenih oseb31824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)714,531.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.35798.573.630
Število moških2031.023.872
Število žensk1671.040.369
Naravni prirast2656
Skupni prirast71.707
Število vrtcev946
Število otrok v vrtcih86.284
Število učencev v osnovnih šolah176.898
Število dijakov (po prebivališču)874.021
Število študentov (po prebivališču)779.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
98824.485
Število samozaposlenih oseb
686.684
Število registriranih brezposelnih oseb
19103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.026,551.584,66
Število podjetij13196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
243845.415
Število osebnih avtomobilov
1521.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
35715.826