Podatki za leto 2016 Občina Slovenija
Površina km2235,7020.273
Število prebivalcev36.4802.064.241
Število zaposlenih oseb23.231824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.149,061.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.758.01398.573.630
Število moških18.1381.023.872
Število žensk18.3421.040.369
Naravni prirast100656
Skupni prirast-711.707
Število vrtcev22946
Število otrok v vrtcih1.76386.284
Število učencev v osnovnih šolah3.504176.898
Število dijakov (po prebivališču)1.33974.021
Število študentov (po prebivališču)1.54079.547
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
15.199824.485
Število samozaposlenih oseb
1.22986.684
Število registriranih brezposelnih oseb
1.634103.152
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.783,101.584,66
Število podjetij3.007196.072
Število stanovanj, stanovanjski sklad
13.672845.415
Število osebnih avtomobilov
19.9231.096.523
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
11.948715.826