Več prihodov in prenočitev tujih kot domačih turistov

V turistične nastanitvene objekte je prišlo več tujih turistov (69 % prihodov vseh turistov) kot domačih (31 %) in prvi so v njih tudi večkrat prenočili (64 % prenočitev vseh turistov) kot drugi (36 %). Več prihodov domačih (56 %) kot tujih turistov (44 %) je bilo zabeleženih le v nastanitvenih objektih v zdraviliških krajih.

V 2015 so vsi turisti v Sloveniji (domači in tuji) povprečno prenočili približno 3-krat. Največkrat so turisti v povprečju prenočili v zdraviliških krajih, in sicer nekaj manj kot 4-krat; sledili so obmorski kraji (tam so prenočili povprečno 3-krat), gorski kraji (približno 3-krat), Ljubljana in mestne občine ter drugi kraji (2-krat).

Skupno povprečno število prenočitev domačih turistov je bilo večje (nekaj več kot 3 prenočitve) kot skupno povprečno število prenočitev tujih turistov (nekaj več kot 2 prenočitvi).

Tuji turisti so se zadrževali dalj časa kot domači turisti v Ljubljani (tuji 1,8 dneva, domači 1,6 dneva) in v gorskih turističnih krajih (tuji 2,5 dneva, domači 2,4 dneva), domači pa v obmorskih turističnih krajih (tuji 3,2 dneva, domači 3,4 dneva). Oboji so se zadržali povprečno enako dolgo v zdraviliških turističnih krajih (3,6 dneva).