Prihodi in prenočitve turistov v večjih turističnih krajih

Večina prihodov in prenočitev turistov je bila v letu 2015 evidentirana v občinah, v katerih so pomembnejša turistična središča. Najmanj 1 % vseh prihodov turistov v državi je bilo zabeleženih v vsaki izmed naslednjih 24 občin: Ljubljana (17 %), Piran (11 %), Bled (8 %), Kranjska Gora in Brežice (vsaka po 5 %), Moravske Toplice, Maribor in Bohinj (vsaka po 4 %), Podčetrtek, Izola, Nova Gorica, Bovec, Laško, Ankaran, Zreče in Ptuj (vsaka po 2 %), Koper, Radovljica, Sežana, Postojna, Kranj, Kobarid, Radenci in Rogaška Slatina (vsaka po 1 %). V naštetih občinah je bilo skupaj evidentiranih kar 82 % vseh prihodov turistov v Sloveniji.

Najmanj 1 % prenočitev turistov glede na vse prenočitve turistov v Sloveniji je prispevala vsaka izmed naslednjih 26 občin: Piran (14 %), Ljubljana (12 %), Bled (7 %), Brežice (6 %), Moravske Toplice in Kranjska Gora (vsaka po 5 %), Bohinj (4 %), Izola, Podčetrtek, Maribor in Ankaran (vsaka po 3 %), Laško, Rogaška Slatina, Zreče, Bovec in Nova Gorica (vsaka po 2 %), Ptuj, Koper, Radovljica, Radenci, Lendava, Šoštanj, Dolenjske Toplice, Dobrna, Kobarid in Veržej (vsaka po 1 %).

V vseh naštetih 26. občinah skupaj je bilo v letu 2015 zabeleženih 85 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji v tem letu.

Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.


Vas zanima, v katere občine je v letu 2015 prišlo največ turistov? Oglejte si karto na spodnji povezavi.

Prihodi turistov po občinah, Slovenija, 2015