V katerih občinah so bruto in neto plače nad državnim povprečjem?

Če primerjamo povprečje mesečnih bruto plač po občinah s slovenskim povprečjem, ugotovimo, da je bila povprečna bruto plača le v 20 občinah višja od povprečne bruto plače v državi. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Cerklje na Gorenjskem (za 51 % višja od slovenskega povprečja), Ljubljana (za 16 %) in Novo mesto (za 14 %). V vsaki izmed preostalih 17 občin so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Pri povprečju mesečnih neto plač je bila slika podobna; vse občine, ki so izkazovale najvišje povprečne mesečne bruto plače v letu 2015, so tudi v povprečni mesečni neto plači za 10 % ali več presegale slovensko povprečje. Med vsemi občinami jih je imelo 10 %  povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 191 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 38 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja, 4 občine med njimi pa celo za več kot 30 %. V najslabšem položaju so bile naslednje občine: Kostanjevica na Krki in Osilnica (povprečna mesečna bruto plača v obeh občinah za 34 % nižja od slovenskega povprečja) ter Hajdina in Rečica ob Savinji (v vsaki za 32 %). Tudi povprečne mesečne neto plače so bile v teh občinah najnižje v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 11 %, v neto znesku pa za 9 % višja od slovenskega povprečja. Statistična regija jugovzhodna Slovenija  je po višini povprečne plače dosegala slovensko povprečje, medtem ko so preostale statistične regije zaostajale za tem povprečjem. Najmočneje sta zaostajali primorsko-notranjska in zasavska statistična regija, in sicer po višini povprečne mesečne bruto plače za 12 % in 11 %, po višini povprečne mesečne neto plače pa za 9 % in 10 %. 

Indeks povprečne mesečne bruto plače, občine, Slovenija, 2015

Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2015

Občine z najvišjim indeksom bruto plače
Ime 
Cerklje na Gorenjskem 151
Ljubljana116
Novo mesto114
Ruše109
Dobje107Občine z najnižjim indeksom bruto plače

Ime 
Kostanjevica na Krki
66
Osilnica66
Rečica ob Savinji68
Hudinja      68
Zavrč  71