Najvišja povprečna bruto plača več kot dvakrat višja od najnižje

Povprečna mesečna bruto plača oziroma letno povprečje mesečnih bruto plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je leta 2015 znašala 1.556 EUR; povprečna mesečna neto plača oziroma letno povprečje mesečnih neto plač pa 1.013 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno bruto (2.348 EUR) in neto plačo (1.432 EUR) je v letu 2015 imela občina Cerklje na Gorenjskem. Sledili sta občini Ljubljana (1.796 EUR bruto, 1.140 EUR neto) in Novo mesto (1.766 EUR bruto, 1.139 EUR neto).

 Najnižjo povprečno bruto in neto plačo na zaposleno osebo so imele občine Kostanjevica na Krki (1.022 EUR bruto, 704 EUR neto), Osilnica (1.032 EUR bruto, 717 EUR neto) in Rečica ob Savinji (1.059 EUR bruto, 731 EUR neto).