Med delovno sposobnimi večji delež zaposlenih in samozaposlenih moških kot žensk

Leta 2015 je stopnja delovne aktivnosti (delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) v Sloveniji znašala za moške 62,4 %, za ženske pa bistveno manj, in sicer 53,7 %. V vseh občinah, razen v občinah Šentrupert in Zavrč ter v vseh statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti za moške višja od stopnje delovne aktivnosti žensk. (Ob tem je treba pojasniti, da je nižja stopnja delovne aktivnosti za moške v občini Šentrupert posledica večje registracije priselitev v to občino, ki sledi Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 111/2007). Zakon je začel veljati konec leta 2007 in določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v tem primeru je to Zavod za prestajanje kazni Dob.)

Najvišja razlika v stopnji delovne aktivnosti je bila v občini Osilnica, kjer je stopnja delovne aktivnosti za moške (52,1 %) za 24,9 odstotnih točk presegala stopnjo delovne aktivnosti za ženske (27,2 %).

Med statističnimi regijami je bila ta razlika največja v posavski statistični regiji, in sicer je bilo tam delovno aktivnih 64,5 % moških in 51,9 % žensk; razlika je tako znašala 12,6 odstotnih točk.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Brda, Trbovlje, Kanal in Hrastnik (v vseh manj kot 3 odstotne točke).

Regionalna primerjava delovne aktivnosti po spolu pokaže največjo izenačenost v zasavski statistični regiji, in sicer je tam znašala stopnja delovne aktivnosti za moške 59,3 %, stopnja delovne aktivnosti za ženske pa 53,9 %; razlika med stopnjama po spolu je tako znašala okrog 5 odstotnih točk.

Stopnja delovne aktivnosti za ženske, občine, Slovenija, 2015

Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2015