Delež delovno aktivnih višji od slovenskega povprečja v več kot polovici občin

Stopnja delovne aktivnosti je leta 2015 na ravni Slovenije znašala 58,2 %; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom nekaj več kot 58 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih in samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci v starosti 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 117 občin ali 55 % vseh občin. Najvišji delež so dosegle občine Žiri (68 %), Horjul, Cerkno, Železniki in Šmarješke Toplice (vsaka po 67 %) ter Preddvor, Žužemberk, Trebnje in Vodice (vsaka po 66 %). Med statističnimi regijami je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci prav tako prva primorsko-notranjska statistična regija (62 %).

Nižje vrednosti deleža delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (pod 58,2 %) je imelo 93 občin ali 44 % vseh občin. Najnižjo vrednost so izkazovale občine Kuzma (31 %) ter Rogašovci in Hodoš (vsaka po 36 %). Pomurska statistična regija je bila glede na delež delovne aktivnosti med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami na zadnjem mestu (51 %).

Stopnja delovne aktivnosti, občine, Slovenija, 2015

Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti

Ime %
Žiri67,7
Horjul67,0
Cerkno66,8
Železniki66,7
Šmarješke Toplice66,6Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti

Ime   %
Kuzma 31,3
Rogašovci 35,7
Hodoš36,3
Grad41,1
Osilnica41,6