Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v večini občin višja od stopnje registrirane brezposelnosti za moške

Prav tako kot pri delovni aktivnosti prebivalstva so velike razlike med moškimi in ženskami tudi pri brezposelnosti. V večini občin – približno v 94 % vseh občin – je bila stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v letu 2015 višja kot stopnja registrirane brezposelnosti za moške, v občini Cerkno pa je bila enaka. Na ravni Slovenije je relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške znašala 23,9 %. Na ravni občin pa je bila ta razlika največja – nad 100 % – v šestih slovenskih občinah: Osilnica, Luče, Bistrica ob Sotli, Razkrižje, Križevci in Mislinja. Relativna razlika je bila največja v občini Osilnica (305 %). Delež brezposelnih žensk med vsemi aktivnimi ženskami je bil nižji od deleža brezposelnih moških med vsemi aktivnimi moškimi le v 11 občinah.  

Stopnja registrirane brezposelnosti na ravni statističnih regij je bila v vseh statističnih regijah za ženske višja kot za moške. Največja relativna razlika med spoloma v vrednosti tega kazalnika je bila izkazana v koroški statistični regiji (62,8 %). Najnižja relativna razlika je bila v osrednjeslovenski statistični regiji in je znašala 4,2 %. Med nižjimi je bila še v zasavski statistični regiji (11,7 %).

Relativna razlika med stopnjama registrirane brezposelnosti za ženske in za moške, občine, Slovenija, 2015