Stopnja registrirane brezposelnosti v tretjini občin manj kot 10-odstotna

V letu 2015 je na ravni Slovenije delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (tj. stopnja registrirane brezposelnosti) znašal 12,3 %. Registriranih brezposelnih oseb je bilo 112.726. Delež registriranih brezposelnih moških (11,1 %) je bil nižji kot delež registriranih brezposelnih žensk (13,7 %). 

Višjo stopnjo registrirane brezposelnosti od slovenskega povprečja je v tem letu izkazovalo 36 % občin (77 občin). Večina občin z najvišjimi vrednostmi tega kazalnika je sodila v vzhodno oz. severovzhodno Slovenijo.

 Z najvišjo brezposelnostjo so se leta 2015 spopadale občine Rogašovci (24,9 %), Dobrovnik (24,7 %) in Kuzma (24,4 %). V pomurski statistični regiji je bil v letu 2015 delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom največji oz. stopnja registrirane brezposelnosti je bila tam najvišja (18,9-odstotna). 

Med ekonomsko bolj razvite dele države sodijo občine, ki ležijo v osrednji in zahodni Sloveniji; tam so tudi stopnje registrirane brezposelnosti praviloma nižje. V letu 2015 je bila najnižja stopnja registrirane brezposelnosti v občini Žiri (4,6 %) in Cerkno (5,1 %). Po najnižji stopnji registrirane brezposelnosti so izstopale še občine Gorenja vas - Poljane (5,2 %), Železniki (5,4 %) in Cerklje na Gorenjskem (5,9 %). Med statističnimi regijami je imela najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti gorenjska statistična regija (8,6 %).

Stopnja registrirane brezposelnosti, občine, Slovenija, 2015

Stopnja registrirane brezposelnosti za moške, občine, Slovenija, 2015

Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske, občine, Slovenija, 2015

 

Občine z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti

Ime %
Rogašovci24,9
Dobrovnik24,7
Kuzma24,5
Lendava23,9
Kočevje23,6


Občine z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti

Ime %
Žiri4,6
Cerkno 5,1
Gorenja vas - Poljane5,2
Železniki5,4
Cerklje na Gorenjskem5,9