Polovica občin z nadpovprečnim deležem aktivnih prebivalcev

Leta 2015 je bilo v Sloveniji med osebami v starosti od 15 do 64 let 66 % aktivnih prebivalcev (tj. delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb). Višji delež aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. stopnjo aktivnosti) od slovenskega povprečja je v tem letu imelo 104 občin oziroma 49 % vseh občin. Razlika med najvišjo in najnižjo stopnjo aktivnosti po občinah je znašala 31 odstotnih točk. Stopnja aktivnosti je bila najvišja v občinah Trebnje, Tabor, Semič, Bloke, Šentjernej, Cerknica, Vitanje, Horjul, Žužemberk, Šmarješke Toplice in Loška dolina,  (v vsaki je bila stopnja aktivnosti višja od 71 %). 

Med statističnimi regijami je imela najvišji delež aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci primorsko-notranjska statistična regija (70 %).

Najnižjo stopnjo aktivnosti je izkazovala občina Kuzma (42 %). Sledile so občine Hodoš (45 %), Rogašovci (48 %) ter Grad in Zavrč (vsaka po 50 %). Stopnja aktivnosti med statističnimi regijami je bila najnižja v pomurski statistični regiji, in sicer 62-odstotna.

Stopnja aktivnosti, občine, Slovenija, 2015 

Stopnja aktivnosti, moški, občine, Slovenija, 2015 

Stopnja aktivnosti, ženske, občine, Slovenija, 2015