Šest od desetih stanovanj v Sloveniji ima najmanj tri sobe

V stanovanjskem skladu države prevladujejo stanovanja s tremi ali več sobami – takih stanovanj je bilo ob začetku leta 2015 61 %; dvosobnih stanovanj je bilo 25 %, enosobnih pa 14 %. Sorazmerno največ (več kot četrtino) enosobnih stanovanj so v letu 2015 imele občine Zavrč, Cirkulane, Ankaran in Podlehnik; sorazmerno najmanj (manj kot 3 %) enosobnih stanovanj pa so imele občine Odranci, Tišina, Naklo, Miklavž na Dravskem polju, Hajdina in Šenčur. Dvosobna stanovanja so v začetku leta 2015 prevladovala v občinah Jesenice (39 %), Osilnica (37 %) ter Cirkulane in Trbovlje (v obeh 36 %). Sorazmerno največ stanovanj z najmanj tremi sobami (tri ali več) so imele občine Log - Dragomer, Naklo, Odranci, Renče - Vogrsko, Tišina, Vodice, Žirovnica, Brda, Žiri, Brezovica, Miren - Kostanjevica, Šenčur, Gorenja vas - Poljane in Miklavž na Dravskem polju (vse občine več kot 80 %). Med statističnimi regijami je po deležu stanovanj z najmanj tremi sobami izstopala goriška statistična regija, in sicer je imelo tam vsaj tri sobe 73 % vseh stanovanj. Po deležu enosobnih stanovanj pa je bila prva zasavska statistična regija; tam je imelo samo eno sobo vsako peto stanovanje.

Delež tri- ali večsobnih stanovanj, občine, Slovenija, 2015

Občine z največjim deležem tri- ali večsobnih stanovanj

Ime %
Log - Dragomer87 
Naklo86 
Žirovnica84 
Vodice84 
Renče - Vogrsko84 Občine z najmanjšim deležem tri- ali večsobnih stanovanj

Ime %
Cirkulane34
Zavrč36
Podlehnik41
Trbovlje41
Hrastnik44