Dve tretjini stanovanj zgrajenih po letu 1971

Več kot dve tretjini stanovanj je po podatkih registra nepremičnin iz začetka leta 2015 bila zgrajenih v obdobju od 1971 do 2015. Gradnja stanovanj je bila najintenzivnejša v desetletju od 1971 do 1980, saj v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljajo 21 % celotnega stanovanjskega sklada. V tretjini občin so stanovanja, zgrajena v tem desetletju, predstavljala 20–40 % stanovanj stanovanjskega sklada posamezne občine, v drugi tretjini občin pa so prav tak delež (20–40  %) predstavljala stanovanja, ki so bila zgrajena pred letom 1918. V četrtini občin so prevladovala stanovanja, ki so bila zgrajena po letu 2000. V šestih občinah – Škofljica, Trzin, Dol pri Ljubljani, Benedikt, Ankaran in Komenda – so po letu 2000 zgradili več kot 30 % vseh stanovanj.

Število stanovanj, zgrajenih po časovnih obdobjih, občine, Slovenija, 2015