Sredi leta 2015 je v Sloveniji prebivalo 1.958.880 državljanov Republike Slovenije in 104.197 tujih državljanov. Delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je tako znašal 5,1 %. 

V 31 občinah je sredi leta 2015 znašal delež tujih državljanov več kot 5 %. Največji delež tujih državljanov so imele občine Zavrč (19,3 %), Sežana (11,0 %) in Izola (10,5 %). Statistična regija z največjim deležem tujih državljanov med prebivalci je bila obalno-kraška regija (9,2 %).

V 40 občinah je bil delež tujih državljanov nižji od 1 %. Najnižje deleže tujih državljanov v prebivalstvu sta imeli občini Solčava (brez tujih državljanov) in Sveti Andraž v Slovenskih goricah (0,2 %). Med statističnimi regijami je v primerjavi z drugimi regijami Slovenije pomurska statistična regija izkazovala najnižji delež tujih državljanov, in sicer je bilo med prebivalci regije le 1,5 % tujih državljanov.


Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.