Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2015 je v Sloveniji živelo 2.063.077 prebivalcev oziroma 0,1 % več kot sredi leta 2014. Prebivalstvo Slovenije je sestavljalo 1.040.523 žensk in 1.022.554 moških.

Leta 2015 se je v primerjavi z letom poprej število prebivalcev povečalo v 91 občinah, v petih je stagniralo, v 115 občinah pa je prebivalstvo upadlo.

Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.

Občine z največjim številom
prebivalcev

Ime 
Ljubljana286.307
Maribor111.842
Kranj55.764
Koper54.287
Celje48.883Občine z najmanjšim številom
prebivalcev
Ime 
Hodoš372 
Osilnica374 
Solčava518 
Kobilje587 
Kostel646