Moški so v povprečju mlajši od žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je sredi leta 2015 znašala 42,6 leta. Moški so bili v povprečju stari 41,1 leta, ženske pa 44,1 leta. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice, rojene v letu 2015 znašalo 83,5 leta, za dečke 77,6 leta.

V letu 2015 so bili v povprečju najstarejši prebivalci občine Kostel (49,8 leta), sledili so jim prebivalci občin Osilnica (49,7 leta) in Hodoš (49,2 leta). Čeprav so bili v povprečju najstarejši prebivalci iz dveh občin, ki sta del statistične regije jugovzhodna Slovenija, sta v tem letu najvišjo povprečno starost prebivalstva izkazovali pomurska in goriška statistična regija, s povprečno starostjo prebivalstva 44 ali več let.

Le v 8,0 % oziroma v 16 občinah je bila povprečna starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajše prebivalstvo je živelo v občinah Gorenja vas - Poljane in Komenda; in sicer je bilo prebivalstvo v teh občinah v povprečju staro manj kot 38 let.

Med statističnimi regijami je najnižjo povprečno starost oz. najmlajše prebivalstvo (s povprečno starostjo prebivalstva 41,3 leta) v letu 2015 izkazovala osrednjeslovenska statistična regija.

Povprečna starost žensk, občine, Slovenija, 2015

Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.

Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci

Ime Leta
Kostel 49,8
Osilnica49,7
Hodoš49,2
Šalovci47,6
Kranjska Gora47,3


Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci

Ime Leta
Gorenja vas - Poljane 37,8
Komenda37,9
Benedikt 38,6
Moravče38,7
Lukovica38,6