V katerih občinah se je število prebivalcev povečalo?

Skupni prirast – to je naravni in selitveni prirast skupaj – je leta 2015 za Slovenijo znašal 0,6 prebivalca na 1.000 prebivalcev. Med občinami jih je imelo pozitivni skupni prirast 99; te občine so večinoma imele pozitivni naravni in tudi selitveni prirast. Največji skupni prirast je imela občina Škofljica (32,9 na 1.000 prebivalcev).

V 111 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Jezersko, Kobilje, Cirkulane in Križevci; skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Skupni prirast prebivalstva je bil največji v osrednjeslovenski statistični regiji (4,7 prebivalca na 1.000 prebivalcev); zasavska statistična regija pa je imela najbolj negativni skupni prirast, in sicer –5,4 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.

Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev

Ime 
Škofljica32,9
Hodoš21,7
Solčava19,9
Cerklje na Gorenjskem 19,2
Trnovska vas18,8Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev

Ime
Jezersko-33,1
Kobilje-29,1
Cirkulane -22,1
Križevci-20,5
Žetale-17,6