V večini občin več odseljenih kot priseljenih

Na gibanje števila prebivalcev v državi vplivajo poleg naravnega gibanja tudi meddržavne selitve. Slovenija velja že več kot 50 let (izjema je bila nekaj posameznih let – 1991, 1992, 1998, 2010 in 2014) za državo priseljevanja. Čeprav se je število prebivalcev vse do leta 1993 povečevalo predvsem zaradi pozitivnega naravnega prirasta, je veljalo za zadnja leta, da se je število prebivalcev v Sloveniji povečevalo predvsem zaradi selitvenega prirasta s tujino. Število v Slovenijo priseljenih oseb je zlasti močno presegalo število oseb, odseljenih iz države v prvih letih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo (med leti 2005–2009). V letu 2010 se je ta trend obrnil, vendar je bil že naslednje leto selitveni prirast s tujino ponovno pozitiven. Število odseljenih oseb je ponovno preseglo število priseljenih v letu 2014. V letu 2015 se je v Slovenijo priselilo 15.420 oseb, odselilo pa se je 14.913 oseb, kar pomeni, da je selitveni prirast s tujino pozitiven (507) oziroma znaša 0,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

Več kot polovica vseh občin (113) je imela negativen skupni selitveni prirast, kar je bila v večini primerov posledica negativnega selitvenega prirasta med občinami. Med občinami, iz katerih se je v letu 2015 odselilo več prebivalcev, kot pa se jih je v njih priselilo (in so imele negativni skupni selitveni prirast), je bila po številu odseljenih prebivalcev prva občina Kobilje (–35,9 na 1.000 prebivalcev). Sledila ji je občina Jezersko s skupnim selitvenim prirastom –31,5 prebivalcev na 1.000 prebivalcev, občina Cirkulane (–18,6 prebivalcev na 1.000 prebivalcev) in občina Log - Dragomer (–15,2 prebivalcev na 1.000 prebivalcev).

97 slovenskih občin je imelo v letu 2015 pozitiven skupni selitveni prirast; to pomeni, da se je v občino več prebivalcev priselilo, kot se jih je iz nje odselilo. Najbolj pozitiven skupni selitveni prirast je imela občina Hodoš, in sicer 40,7 na 1.000 prebivalcev. Sledili sta ji občini Škofljica (26,6 na 1.000 prebivalcev) in občina Trnovska vas (18,8 na 1.000 prebivalcev).

Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.

Občine z največjim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev

Ime 
Hodoš40,7
Škofljica         26,6
Trnovska vas18,8
Cerklje na Gorenjskem15,7
Polzela 15,2Občine z najmanjšim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev

Ime
Kobilje-35,9
Jezersko-31,5
Cirkulane-18,6
Log - Dragomer-15,2
Dobje-14,3