V slovenskih občinah je več starega kot mladega prebivalstva

Za Slovenijo je značilno, da ima od sredine leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, je sredi leta 2015 znašal 18,2 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 14,8 %. Indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 ali več let, in številom oseb, mlajših od 15 let, je znašal 122,7. To pomeni, da je na 100 oseb, mlajših od 15 let, v državi prebivalo 123 oseb, starih 65 ali več let. Razlike med spoloma so zelo izrazite. Med žensko populacijo je namreč delež starejših v primerjavi z mlajšimi veliko večji (indeks staranja je sredi leta 2015 znašal 149), medtem ko je pri moških to razmerje obrnjeno (na 100 moških, mlajših od 15 let, je prebivalo 98 moških, starih 65 ali več let).

Indeks staranja je bil najvišji v občinah Kostel (272), Osilnica (270), Hodoš (267), Šalovci (243), Kranjska Gora (208) in Bovec (201); teh šest občin je imelo vrednost indeksa nad 200. Omenjeni občini Osilnica in Kostel sodita v statistično regijo jugovzhodna Slovenija, ki je sicer med statističnimi regijami imela najnižji indeks staranja (108). Največji delež starejšega prebivalstva je imela pomurska statistična regija (indeks staranja 148).

Najugodnejše razmerje med mlajšimi in starejšimi, z indeksom staranja pod 100, je v tem letu imelo 34 občin. Najnižji indeks staranja je bil izkazan v občini Komenda (62), kar pomeni, da je na 100 oseb mlajših od 15 let, v občini prebivalo 62 oseb, starih 65 ali več let. Vrednost indeksa staranja, nižjo od 70, je imela še občina Gorenja Vas – Poljane (67).

Občine z najvišjim indeksom staranja

Ime  
Kostel272
Osilnica270
Hodoš 267
Šalovci 243
Kranjska Gora208Občine z najnižjim indeksom staranja

Ime   
Komenda62 
Gorenja vas - Poljane67
Benedikt71
Škocjan71
Škofljica72