Skoraj vsaka občina ima vrtec

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V Sloveniji je v šolskem letu 2015/2016 delovalo 978 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih 85.407 otrok. V opazovanem letu je imela skoraj vsaka občina vsaj en vrtec. Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana je bilo 132 vrtcev, v občini Maribor 42, v občini Kranj 31, v občini Novo mesto 23, v občini Koper pa 22. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev. Ena občina pa leta 2015 ni imela vrtca, in sicer občina Osilnica.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. Leta 2015 je en vrtec obiskovalo povprečno 87 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Ribnica, Komenda, Metlika, Polzela in Prebold, in sicer povprečno nad 240 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine Hodoš, Solčava, Kostel, Šalovci, Podvelka in Jezersko.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 8 otrok.

Število otrok na vrtec, občine, Slovenija, 2015

Občine z največjim številom otrok na vrtec

Ime 
Ribnica425
Komenda345
Metlika286
Polzela257
Prebold       245
Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec

Ime
Hodoš 5
Solčava12
Šalovci14
Kostel14
Podvelka16